۰۵-۱۱-۱۳۹۹

آموزش ترجمه و تفسیر قرآن کریم (آیات مربوط به حوزه سلامت)

توجه ویژه: حتما قبل از شروع به مشاهده کلیپ ها، از طریق فرم زیر، در این دوره  ثبت نام کنید. در غیر اینصورت شرکت شما در این دوره لحاظ نخواهد شد و بعد از اتمام دوره حائز شرایط شرکت در مسابقه و دریافت جوایز نفیس نخواهید بود.

بعد از یکبار ثبت نام، در دفعات دیگر مراجعه به این بخش، نیاز به ثبت نام نیست.

جلسه دلخواه خود را انتخاب کنید. (محتوای این بخش، شامل ۳ جلسه است)

هر یک از جلسات در هر زمان قابل دسترس خواهند بود

Top