۰۹-۰۶-۱۴۰۰

مسابقه آنلاین نماز در قرآن

به مسابقه نماز در قرآن خوش آمدید

مدت زمان مسابقه ۴۸ دقیقه و تعداد سوالات ۴۰ عدد سوال چهار گزینه ای می باشد.

مشخصات خود را دقیق وارد کنید... سپس روی "ادامه" بزنید

نام و نام خانوادگی
کد ملی
شماره همراه
به با چه عنوانی در این مسابقه شرکت میکنید، بنویسید. (استاد، کارمند، بستگان استاد یا بستگان کارمند)
محل اشتغال (استاد یا کارمند)

Top