۰۲-۰۲-۱۴۰۱

مسابقه آیه های نور جزء بیست و یک تا بیست و پنج

به مسابقه آیه های نور جزء بیست و یکم تا بیست و پنجم ویژه ماه مبارک رمضان خوش آمدید

مدت زمان مسابقه ۳۰ دقیقه و تعداد سوالات ۲۵ عدد سوال سه گزینه ای می باشد.

مشخصات خود را دقیق وارد کنید... سپس روی "ادامه" بزنید

نام و نام خانوادگی
کد ملی
شماره پرسنلی یا دانشجویی
شماره همراه
محل اشتغال یا تحصیل

Top