۰۲-۰۲-۱۴۰۱

مسابقه آیه های نور جزء شانزده تا بیست

به مسابقه آیه های نور جزء شانزدهم تا بیستم ویژه ماه مبارک رمضان خوش آمدید

مدت زمان مسابقه ۲۸ دقیقه و تعداد سوالات ۲۴ عدد سوال سه گزینه ای می باشد.

مشخصات خود را دقیق وارد کنید... سپس روی "ادامه" بزنید

نام و نام خانوادگی
کد ملی
شماره پرسنلی یا دانشجویی
شماره همراه
محل اشتغال یا تحصیل

Top