۱۷-۰۱-۱۴۰۱

مسابقه آیه های نور جزء چهار

به مسابقه آیه های نور جزء چهار ویژه ماه مبارک رمضان خوش آمدید

مدت زمان مسابقه ۷ دقیقه و تعداد سوالات ۵ عدد سوال سه گزینه ای می باشد.

مشخصات خود را دقیق وارد کنید... سپس روی "ادامه" بزنید

نام و نام خانوادگی
کد ملی
شماره پرسنلی یا دانشجویی
شماره همراه
محل اشتغال یا تحصیل

Top