۲۲-۰۷-۱۳۹۹

آزمون های آنلاین بیست و پنجمین جشنواره قرآنی هُدهُد

آزمون های هر رشته صرفا در بازه زمانی های مشخص شده  جدول فوق فعال خواهند بود.

توجه کنید که فقط یکبار میتوانید در آزمون هر رشته شرکت کنید. (می توانید در رشته های مختلف آزمون بدهید ولی هر آزمون فقط یکبار)

(ان الله بصیر بالعباد،خداوند به اعمال بندگان بیناست) شرکت کننده محترم هرگونه استفاده از جزوه و یا مطالب دیگران در ازمون معارف قرآنی اشکال شرعی دارد.

رشته مورد نظر خود را از بین رشته های زیر انتخاب کنید

Top