۱۱-۰۵-۱۴۰۰

جشنواره قرآنی ترنم آسمانی

مشاهده پوستر جشنواره

توجه: این مسابقه صرفا ویژه کارکنان و  اساتید دانشگاه علوم پزشکی تبریز و خانواده محترم آنان می باشد

Top