حنیفا علوم پزشکی تبریز

اداره قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مسابقه نماز در قرآن

به مسابقه نماز در قرآن خوش آمدید مدت زمان مسابقه ۴۸ دقیقه و تعداد سوالات ۴۰ عدد سوال چهار گزینه ای می باشد. مشخصات خود را دقیق وارد کنید... سپس روی "ادامه" بزنید نام و نام خانوادگی کد ملی شماره همراه به با چه عنوانی در این مسابقه شرکت میکنید، بنویسید. (استاد، کارمند، بستگان استاد یا بستگان کارمند) محل اشتغال (استاد یا کارمند) در آیه ۱۷۰ سوره مبارکه اعراف کدام گزینه در مورد اقامواالصلوه صحیح

مسابقه سبک زندگی

به مسابقه سبک زندگی خوش آمدید مدت زمان مسابقه ۴۸ دقیقه و تعداد سوالات ۴۰ عدد سوال چهار گزینه ای می باشد. مشخصات خود را دقیق وارد کنید... سپس روی "ادامه" بزنید نام و نام خانوادگی کد ملی شماره همراه به با چه عنوانی در این مسابقه شرکت میکنید، بنویسید. (استاد، کارمند، بستگان استاد یا بستگان کارمند) محل اشتغال (استاد یا کارمند) کدام یک در مورد امنیت در جامعه درست است؟  الف) برقراری امنیت به

مسابقه حفظ جز ۳۰ قرآن کریم

به مسابقه حفظ جز ۳۰ قرآن کریم خوش آمدید مدت زمان مسابقه ۳۰ دقیقه و تعداد سوالات ۲۰ عدد سوال چهار گزینه ای می باشد. مشخصات خود را دقیق وارد کنید... نام و نام خانوادگی شماره همراه اگر دانشجو علوم پزشکی هستید ۲ مورد ذیل را تکمیل کنید رشته تحصیلی شماره دانشجویی اگر کارمند علوم پزشکی هستید ۲ مورد ذیل را تکمیل کنید محل اشتغال شماره ملی ۱-عبارت پایانی آیه «یَوْمَ یَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِکَهُ صَفًّا...»

چهارمین مسابقه رمضانی بهار دل ها

به چهارمین مسابقه رمضانی بهار دل ها خوش آمدید مدت زمان مسابقه ۱۶ دقیقه و تعداد سوالات ۱۰ عدد سوال چهار گزینه ای می باشد. مشخصات خود را دقیق وارد کنید... نام و نام خانوادگی شماره همراه اگر دانشجو علوم پزشکی هستید ۲ مورد ذیل را تکمیل کنید رشته تحصیلی شماره دانشجویی اگر کارمند علوم پزشکی هستید ۲ مورد ذیل را تکمیل کنید محل اشتغال شماره ملی ۱-طبق نامه ۶۱ نهج البلاغه پافشاری در کاری

سومین مسابقه رمضانی بهار دل ها

به سومین مسابقه رمضانی بهار دل ها خوش آمدید مدت زمان مسابقه ۱۶ دقیقه و تعداد سوالات ۱۰ عدد سوال چهار گزینه ای می باشد. مشخصات خود را دقیق وارد کنید... نام و نام خانوادگی شماره همراه اگر دانشجو علوم پزشکی هستید ۲ مورد ذیل را تکمیل کنید رشته تحصیلی شماره دانشجویی اگر کارمند علوم پزشکی هستید ۲ مورد ذیل را تکمیل کنید محل اشتغال شماره ملی ۱. امیرالمومنین علی (ع) در توصیف مرگ برای

دومین مسابقه رمضانی بهار دل ها

به دومین مسابقه رمضانی بهار دل ها خوش آمدید مدت زمان مسابقه ۱۶ دقیقه و تعداد سوالات ۱۰ عدد سوال چهار گزینه ای می باشد. مشخصات خود را دقیق وارد کنید... نام و نام خانوادگی شماره همراه اگر دانشجو علوم پزشکی هستید ۲ مورد ذیل را تکمیل کنید رشته تحصیلی شماره دانشجویی اگر کارمند علوم پزشکی هستید ۲ مورد ذیل را تکمیل کنید محل اشتغال شماره ملی ۱. چرا امام علی علیه السلام در خطبه

اولین مسابقه رمضانی بهار دل ها

به اولین مسابقه رمضانی بهار دل ها خوش آمدید مدت زمان مسابقه ۱۶ دقیقه و تعداد سوالات ۱۰ عدد سوال چهار گزینه ای می باشد. مشخصات خود را دقیق وارد کنید... نام و نام خانوادگی شماره همراه اگر دانشجو علوم پزشکی هستید ۲ مورد ذیل را تکمیل کنید رشته تحصیلی شماره دانشجویی اگر کارمند علوم پزشکی هستید ۲ مورد ذیل را تکمیل کنید محل اشتغال شماره ملی ۱. کدام گزینه از پیام‌های آیه ۱۱۵ سوره

مسابقه امر به معروف و نهی از منکر

به مسابقه امر به معروف و نهی از منکر خوش آمدید توجه کنید که فقط یکبار میتوانید در این مسابقه شرکت کنید. اگر بیش از یکبار شرکت کنید، فقط نتیجه بار اول حساب خواهد شد. مدت زمان مسابقه ۵۰ دقیقه و تعداد سوالات ۳۳ عدد سوال سه گزینه ای می باشد. به شرکت کنندگانی که به تمامی سوالات این مسابقه پاسخ صحیح بدهند، جوایز نفیس تعلق خواهد گرفت برای ورود، مشخصات خود را وارد کنید
Top