حنیفا علوم پزشکی تبریز

اداره قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مسابقه امر به معروف و نهی از منکر

به مسابقه امر به معروف و نهی از منکر خوش آمدید توجه کنید که فقط یکبار میتوانید در این مسابقه شرکت کنید. اگر بیش از یکبار شرکت کنید، فقط نتیجه بار اول حساب خواهد شد. مدت زمان مسابقه ۵۰ دقیقه و تعداد سوالات ۳۳ عدد سوال سه گزینه ای می باشد. به شرکت کنندگانی که به تمامی سوالات این مسابقه پاسخ صحیح بدهند، جوایز نفیس تعلق خواهد گرفت برای ورود، مشخصات خود را وارد کنید

قرآن و زندگی

توجه کنید که فقط یکبار میتوانید در این آزمون شرکت کنید مدت زمان آزمون ۶۰ دقیقه و تعداد سوالات ۷ عدد به صورت تشریحی می باشد و میبایست جواب هر سوال را در کادر پایین آن سوال تایپ نمایید. با کلیک بر روی "ادامه" وارد سوال بعدی شوید. نتایج آزمون بعد از اصلاح به اطلاع شما خواهد رسید برای ورود، مشخصات خود را وارد کنید و بر روی "ادامه" بزنید نام و نام خانوادگی شماره

قواعد روخوانی و صحیح خوانی قرآن

  توجه کنید که فقط یکبار میتوانید در این آزمون شرکت کنید مدت زمان آزمون ۴۵ دقیقه و تعداد سوالات ۹ عدد به صورت تستی و تشریحی می باشد و میبایست جواب سوالات تستی را علامت بزنید و جواب هر سوال تشریحی را در کادر پایین آن سوال تایپ نمایید. با کلیک بر روی "ادامه" وارد سوال بعدی شوید. نتایج آزمون بعد از اصلاح به اطلاع شما خواهد رسید برای ورود، مشخصات خود را وارد

سوالات ترجمه و مفاهیم قرآن

توجه کنید که فقط یکبار میتوانید در این آزمون شرکت کنید مدت زمان آزمون ۴۵ دقیقه و تعداد سوالات ۱۶ عدد به صورت تستی و تشریحی می باشد و میبایست جواب سوالات تستی را علامت بزنید و جواب هر سوال تشریحی را در کادر پایین آن سوال تایپ نمایید. با کلیک بر روی "ادامه" وارد سوال بعدی شوید. نتایج آزمون بعد از اصلاح به اطلاع شما خواهد رسید برای ورود، مشخصات خود را وارد کنید

اصول و روشهای حفظ قرآن

  توجه کنید که فقط یکبار میتوانید در این آزمون شرکت کنید مدت زمان آزمون ۶۰ دقیقه و تعداد سوالات ۹ عدد به صورت تشریحی می باشد و میبایست جواب هر سوال را در کادر پایین آن سوال تایپ نمایید. با کلیک بر روی "ادامه" وارد سوال بعدی شوید. نتایج آزمون بعد از اصلاح به اطلاع شما خواهد رسید برای ورود، مشخصات خود را وارد کنید و بر روی "ادامه" بزنید نام و نام خانوادگی

آزمون مجدد کتبی بخش اول ۱

توجه کنید که فقط یکبار میتوانید در این آزمون شرکت کنید مدت زمان آزمون ۶۰ دقیقه و تعداد سوالات ۷ عدد به صورت تشریحی می باشد و میبایست جواب هر سوال را در کادر پایین آن سوال تایپ نمایید. با کلیک بر روی "ادامه" وارد سوال بعدی شوید. نتایج آزمون بعد از اصلاح به اطلاع شما خواهد رسید برای ورود، مشخصات خود را وارد کنید و بر روی "ادامه" بزنید نام و نام خانوادگی شماره

مسابقه آنلاین سبک زندگی اسلامی

به مسابقه آنلاین سبک زندگی اسلامی خوش آمدید توجه کنید که فقط یکبار میتوانید در این مسابقه شرکت کنید مدت زمان مسابقه ۲۰ دقیقه و تعداد سوالات ۱۲ عدد با موضوع جلسات سبک زندگی اسلامی ارائه شده در همین وبسایت میباشد به شرکت کنندگانی که به تمامی سوالات این مسابقه پاسخ صحیح بدهند، جوایز نفیس تعلق خواهد گرفت برای ورود، مشخصات خود را وارد کنید و بر روی "ادامه" بزنید نام و نام خانوادگی شماره

مسابقه رمضان ۹۹

به مسابقه رمضان ۹۹ خوش آمدید توجه کنید که هر ماه فقط یکبار میتوانید در مسابقه آن ماه شرکت کنید مدت زمان مسابقه ۴۵ دقیقه و تعداد سوالات ۳۰ عدد با موضوع معارف قرآنی میباشد به شرکت کنندگانی که به تمامی ۳۰ سوال این مسابقه پاسخ صحیح بدهند، جوایز نفیس تعلق خواهد گرفت برای ورود، شماره موبایل خود را وارد کنید و بر روی "ادامه" بزنید شماره همراه خود را وارد کنید ۱-کدام آیه سوره
Top