حنیفا علوم پزشکی تبریز

اداره قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آیه های نور جزء بیست و پنجم تا سی ام

به مسابقه آیه های نور جزء بیست و ششم تا سی ام ویژه ماه مبارک رمضان خوش آمدید مدت زمان مسابقه ۳۰ دقیقه و تعداد سوالات ۲۵ عدد سوال سه گزینه ای می باشد. مشخصات خود را دقیق وارد کنید... سپس روی "ادامه" بزنید نام و نام خانوادگی کد ملی شماره پرسنلی یا دانشجویی شماره همراه محل اشتغال یا تحصیل کدام گزینه صحیح است؟ الف) مؤمنان اگر صدایشان را از صدای پیامبر بلندتر کنند، اعمالشان

آیه های نور جزء بیست و یکم تا بیست و پنجم

به مسابقه آیه های نور جزء بیست و یکم تا بیست و پنجم ویژه ماه مبارک رمضان خوش آمدید مدت زمان مسابقه ۳۰ دقیقه و تعداد سوالات ۲۵ عدد سوال سه گزینه ای می باشد. مشخصات خود را دقیق وارد کنید... سپس روی "ادامه" بزنید نام و نام خانوادگی کد ملی شماره پرسنلی یا دانشجویی شماره همراه محل اشتغال یا تحصیل خداوند چه کسانی را در دنیا و آخرت لعنت می کند و برای آنها

آیه های نور جزء شانزده

به مسابقه آیه های نور جزء شانزدهم تا بیستم ویژه ماه مبارک رمضان خوش آمدید مدت زمان مسابقه ۲۸ دقیقه و تعداد سوالات ۲۴ عدد سوال سه گزینه ای می باشد. مشخصات خود را دقیق وارد کنید... سپس روی "ادامه" بزنید نام و نام خانوادگی کد ملی شماره پرسنلی یا دانشجویی شماره همراه محل اشتغال یا تحصیل چه عملی سبب شده که حضرت شعیب، موسی علیهما السلام را به عنوان اجیر قبول کند؟الف) چون قوی و

آیه های نور جزء پانزده

به مسابقه آیه های نور جزء پانزده ویژه ماه مبارک رمضان خوش آمدید مدت زمان مسابقه ۷ دقیقه و تعداد سوالات ۵ عدد سوال سه گزینه ای می باشد. مشخصات خود را دقیق وارد کنید... سپس روی "ادامه" بزنید نام و نام خانوادگی کد ملی شماره پرسنلی یا دانشجویی شماره همراه محل اشتغال یا تحصیل رسیدن به مقام والا و پسندیده در گرو انجام چه عملی است؟ الف) خواندن قرآنب) ایمان به خداج) تهجد و

آیه های نور جزء چهارده

به مسابقه آیه های نور جزء چهارده ویژه ماه مبارک رمضان خوش آمدید مدت زمان مسابقه ۷ دقیقه و تعداد سوالات ۵ عدد سوال سه گزینه ای می باشد. مشخصات خود را دقیق وارد کنید... سپس روی "ادامه" بزنید نام و نام خانوادگی کد ملی شماره پرسنلی یا دانشجویی شماره همراه محل اشتغال یا تحصیل کدام قوم هنگام طلوع آفتاب با صیحه ای آسمانی عذاب شدند؟ الف) قوم هودب) قوم لوطج) قوم عاد الف ب

آیه های نور جزء سیزده

به مسابقه آیه های نور جزء سیزده ویژه ماه مبارک رمضان خوش آمدید مدت زمان مسابقه ۷ دقیقه و تعداد سوالات ۵ عدد سوال سه گزینه ای می باشد. مشخصات خود را دقیق وارد کنید... سپس روی "ادامه" بزنید نام و نام خانوادگی کد ملی شماره پرسنلی یا دانشجویی شماره همراه محل اشتغال یا تحصیل توصیه خداوند به اهل ایمان به چه کارهایی است، قبل از آمدن روزی که نه خرید وفروش و نه دوستی

آیه های نور جزء دوازده

به مسابقه آیه های نور جزء دوازده ویژه ماه مبارک رمضان خوش آمدید مدت زمان مسابقه ۷ دقیقه و تعداد سوالات ۵ عدد سوال سه گزینه ای می باشد. مشخصات خود را دقیق وارد کنید... سپس روی "ادامه" بزنید نام و نام خانوادگی کد ملی شماره پرسنلی یا دانشجویی شماره همراه محل اشتغال یا تحصیل انتقاد قرآن به اقوام قبل از اسلام که  به عذاب الهی گرفتار شدند، چه بود؟ الف) به جرء عده کمی،

آیه های نور جزء یازده

به مسابقه آیه های نور جزء یازده ویژه ماه مبارک رمضان خوش آمدید مدت زمان مسابقه ۷ دقیقه و تعداد سوالات ۵ عدد سوال سه گزینه ای می باشد. مشخصات خود را دقیق وارد کنید... سپس روی "ادامه" بزنید نام و نام خانوادگی کد ملی شماره پرسنلی یا دانشجویی شماره همراه محل اشتغال یا تحصیل ای پیامبر ! با............  جان مؤمنان را پاک و پاکیره گردان. الف)جهاد مخلصانه در راه خداب)گرفتن زکات و صدقات ج)نماز شب

آیه های نور جزء ده

به مسابقه آیه های نور جزء ده ویژه ماه مبارک رمضان خوش آمدید مدت زمان مسابقه ۷ دقیقه و تعداد سوالات ۵ عدد سوال سه گزینه ای می باشد. مشخصات خود را دقیق وارد کنید... سپس روی "ادامه" بزنید نام و نام خانوادگی کد ملی شماره پرسنلی یا دانشجویی شماره همراه محل اشتغال یا تحصیل از منظر قرآن کریم، رسوایی بزرگ و جاودانگی عذاب برای چه افرای است؟الف) کسانی که پیامبران را به قتل می

آیه های نور جزء نه

به مسابقه آیه های نور جزء نه ویژه ماه مبارک رمضان خوش آمدید مدت زمان مسابقه ۷ دقیقه و تعداد سوالات ۵ عدد سوال سه گزینه ای می باشد. مشخصات خود را دقیق وارد کنید... سپس روی "ادامه" بزنید نام و نام خانوادگی کد ملی شماره پرسنلی یا دانشجویی شماره همراه محل اشتغال یا تحصیل قرآن کریم چه کسانی را مصلح می داند؟الف) کسانی که به مردم خدمت می کنند. ب) کسانی که فرامین الهی را
Top