۱۹-۰۱-۱۳۹۹

بیست و پنجمین جشنواره قرآن و عترت علیه السلام (هدهد)

دانلود منابع

   دانلود فایل : لیست منابع بخش معارف قرآنی           حجم فایل ۲۳۲ KB
    دانلود فایل : نماز           حجم فایل ۱۳۶۸ KB
    دانلود فایل : سبک زندگی قرآنی           حجم فایل ۱۵۶۹ KB
    دانلود فایل : پرسمان معارفی           حجم فایل ۱۸۵۸ KB
    دانلود فایل : احکام           حجم فایل ۱۱۶۶ KB
    دانلود فایل : حفظ موضوعی قرآن کریم           حجم فایل ۱۱۳۴۴ KB
    دانلود فایل : آشنایی با سیره معصومین           حجم فایل ۲۷۹۸ KB
    دانلود فایل : آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم           حجم فایل ۲۰۹۲ KB
    دانلود فایل : آشنایی با مفاهیم صحیفه سجادیه           حجم فایل ۱۸۵۴ KB
    دانلود فایل : آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه           حجم فایل ۲۹۰۰ KB
    دانلود فایل : آشنایی با احادیث اهل بیت           حجم فایل ۱۹۰۶ KB

منبع بخش تخلیص: کتاب هدایت در قرآن، نوسینده: عبدالله جوادی آملی، انشارات اسراء سال ۹۷

منبع بخش نقد: کتاب حرکت، نوسینده: علی صفایی حائری، انتشارات لیله القدر سال ۸۶

Top